Zij stuurde half oktober 2020 stikstofplannen naar de Tweede Kamer om de stikstofuitstoot met 25 procent terug te brengen vóór 2030. Onderzoeker Johan Remkes pleitte eerder voor 50 procent.

Tijdelijke vrijstelling voor de bouw

De vrijblijvendheid om in de buurt van beschermde natuurgebieden minder stikstof uit te stoten verdwijnt. De bouwsector krijgt wel een tijdelijke vrijstelling voor bouwvergunningen, zodat er aan de zo nodige woningen gewerkt kan worden. ‘Het weer op gang brengen en blijven houden van de bouw is cruciaal voor de economie en het economisch herstel na de coronacrisis’, zegt minister Schouten op NU.nl.

In mei 2019 verbood de Raad van State het stikstofbeleid van het kabinet. Het was te vrijblijvend en de natuur was er niet mee geholpen. Er mochten vervolgens geen bouwvergunningen meer worden verleend. Sindsdien zoekt het kabinet, met Schouten voorop, naarstig naar een nieuw robuust stikstofbeleid waarmee de natuur en de economie geholpen zijn.

Kansen zien

Kansen voor bedrijven als Renewbuilding om een vernieuwende manier van bouwen te introduceren. ‘De traditionele manier van bouwen gaat uit de tijd’, meent Wim-Heerke, algemeen directeur van Renewbuilding. ‘Met onze Green Structures kun je ecologische bouwen op een concurrerende manier. Wij leveren aan de complete bouwsector en maken ecologisch bouwen voor iedere ondernemer mogelijk. Bestaande bouw vernieuwen maakt hier ook onderdeel van uit. Wat uw project ook inhoudt, onze houten systeembouw is duurzaam en met een minimale doorlooptijd op de bouwlocatie te monteren. Er is nu een tijdelijke vrijstelling voor de bouw, maar voorbereid zijn op de toekomstige bouw is natuurlijk vele malen sterker en milieuvriendelijker.’

Terug naar nieuws