Missie

Renewbuilding staat voor een nieuwe manier van bouwen. Een manier van bouwen die recht doet aan de aarde, waarop wij te gast zijn. Wij ontwikkelen, produceren en monteren prefab circulaire casco’s voor bouwbedrijven. Deze Green Structures bestaan uit herbruikbare elementen op basis van hout. Alle door ons gebruikte bouwmaterialen vormen grondstoffen voor nieuwe bruikbare materialen. Door bouwers te faciliteren met onze kennis en circulaire producten reduceren we met elkaar CO2-uitstoot in de gehele keten. Onze casco’s zijn remontabel, waardoor de elementen opnieuw zijn toe te passen en we de CO2-opslag verlengen. Green Structures zijn een gezond fundament voor het bouwen van de toekomst.

Visie

We willen de bouwketen CO2-neutraal maken. We dragen bij aan een groene, circulaire wereld.

Ambitie: hout, het nieuwe goud

Onze ambitie is een groene wereld, waarin hout ‘goud’ waard is. Waarin Renewbuilding gezond wonen en werken voor iedereen bereikbaar maakt! Daarom is speciale aandacht nodig voor betaalbaarheid en remontabel bouwen. Dit circulair denken resulteert in een bouwsysteem met Green Structures, waarmee we seriematige woningbouw, maar ook special projects kunnen realiseren. Daarbij ontwikkelen we een groeifonds waarin partijen eigenaar worden van bouwelementen en bouwstoffen. Het rekent letterlijk en figuurlijk af met het oude denken en rendeert voor iedereen! Gebruikte materialen krijgen een waarde: hout is het nieuwe goud!

Bij het doorontwikkelen van onze biobased casco’s, ofwel Green Structures, hebben we vijf schalen van circulariteit uitgewerkt:

  1. groeistoffen met een oneindige levenscyclus;
  2. grondstoffen met een levenscyclus van 300 jaar;
  3. elementen met een levenscyclus van 150 jaar;
  4. modules met een levencyclus van 100 jaar;
  5. gebouwen en woningen met een levenscyclus van 50 jaar.

Aan het eind van de levenscyclus zijn de Green Structures weer terug te brengen tot grondstoffen. We gaan hiermee verantwoord om met de bronnen van moeder aarde. De toepassing van hout en een dampopen bouw zorgen tegelijkertijd voor een heerlijk binnenklimaat in een gebouw. Hout refereert aan die klimboom van weleer, hout is aaibaar, ruikt fijn en daarmee ervaar je leefbaarheid in zijn puurste vorm.

Wij bouwen aan een groene wereld