‘Het fundament om flink te investeren in noodzakelijke en duurzame initiatieven in zorg, industrie, onderwijs en bouw is niet op orde’, aldus Wim-Heerke Spronk, founder van The Green Solution Group in het FD van 21 december. Lees het interview met hem.

Systeemverandering

We staan voor gigantische uitdagingen. Klimaatverandering, een stijgende zeespiegel, sociaalmaatschappelijke ongelijkheid, een overbelaste zorg en een gigantisch tekort aan betaalbare woningen. Om die uitdagingen toekomstbestendig op te kunnen lossen is een fundamentele systeemverandering nodig, vertelt Wim-Heerke Spronk, strateeg en expert circulair bouwen. 

Kwetsbaarheid

‘Dit is het moment om het sociaaleconomische speelveld te veranderen. Maar het lijkt er inmiddels helaas op dat wereldleiders en beleidsmakers niet willen beseffen dat de wereld en het leven niet maakbaar is. Het zou fijn zijn als we leren dit eerst te accepteren en dat we bewust worden van de kwetsbaarheid van onszelf en de planeet waar we voor bepaalde tijd te gast zijn.’ We leven in een samenleving waar alles maar moet lukken om ‘geluk’ te mogen ervaren. Juist op dit moment zijn we als samenleving in staat om verandering te accepteren. Spronk: ‘Ik wil overigens wel benadrukken dat ik de urgentie en ernst van de huidige problematiek en het bijbehorende leed voor velen hiermee zeker niet onbeduidend wil voorstellen.’ 

Van welvaart naar welzijn

‘Het fundament om grootschalig te investeren in noodzakelijke en duurzame initiatieven in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs, industrie en de bouw, zoals ook het onze, is niet op orde’, aldus Spronk. Juist op dit moment wordt zichtbaar dat niet alleen politici en de wetenschap het beleid moeten bepalen, maar mensen. Veel burgers tonen betrokkenheid en hebben een duidelijke mening. Laten we gebruikmaken van de ervaring, kennis en talenten waarover veel mensen beschikken. Zo nemen we samen verantwoordelijkheid, investeren we echt duurzaam en creëren we maatschappelijk een breed draagvlak voor de acceptatie van verandering. Verandering begint aan de voorkant, dus eerst moet het ontwerp, het fundament op orde zijn. Omdat veel mensen in onze samenleving zich verantwoordelijk voelen om hun stem te laten horen en mee willen denken over de huidige problematiek en uitdagingen, ziet Spronk nu kansen en is dit het moment voor een forse systeemverandering (zowel sociaaleconomisch als politiek). Spronk: ‘Het huidige systeem is achterhaald en absoluut niet toekomstbestendig. Ik wil om te beginnen niet meer spreken over ‘macht’, maar over ‘dienend leiderschap’. Laten we ‘geluk’ van mensen centraal zetten, of beter, laten we spreken over een transitie van welvaart naar welzijn. Het leven is tenslotte geen generale repetitie.’ 

Eenvoudiger en gelijkwaardiger stelsel

Spronk heeft hierover concrete ideeën en een sterke visie waarom en hoe een noodzakelijke systeemverandering zal zorgen voor meer levenskwaliteit en evenwicht in onze samenleving. Hij is bijvoorbeeld een groot voorstander om het stelsel in alle opzichten sterk te vereenvoudigen en voor iedereen begrijpelijk te maken. Daarnaast moeten we de beschikbare kennis, ervaring en talenten op de juiste plekken in onze samenleving inzetten en de sociaaleconomische en maatschappelijke ongelijkheid verkleinen. Alleen zo komen we tot de noodzakelijke verandering en oplossingen. De kwaliteit van het leven zal dan voor eenieder verbeteren en ons land zal dan een stuk gezonder, liever en groener kleuren. In zijn ogen zal dit nu echt eerst moeten gebeuren om de vele mooie en duurzame initiatieven te kunnen versnellen en te laten renderen. 

Gezonde en betaalbare woningen

Spronk initieert vanuit zijn bedrijf ‘The Green Solution Group’ oplossingen die zorgen voor een CO2-neutrale bouwketen en gezonde en betaalbare woningen voor iedereen. De bouw is nog altijd zoekende, besluit Spronk. ‘En circulair bouwen met natuurlijke materialen is nog altijd iets duurder. Maar dat mag absoluut geen drempel gaan vormen om grootschalig gezonde woningen te gaan bouwen. Door anders te denken, samen te werken, kennis te delen en slim te investeren, kan deze verandering écht teweeg worden gebracht.’ Een interessant voorbeeld is het Groeifonds Circulair Bouwen (GCB). Door vanuit dit fonds duurzaam te investeren in losmaakbare bouwelementen en bouwstoffen die CO2 opslaan maken we een schone circulaire bouw met biobased materialen haalbaar. Door waarde toe te voegen aan deze natuurlijke bouwstoffen – elementen en modules verlengen we de opslag van CO2, bouwen we klimaatpositief, gezond, schoon en smart en dat betekent een vermindering van de bouwkosten. Aan het einde van de economische levenscyclus zijn deze bouwstoffen – en elementen opnieuw te gebruiken of terug te brengen tot grondstoffen en zo wordt de CO2-keten dus echt gesloten en rendeert grootschalig circulair bouwen en gezond wonen voor iedereen. 

Spronk: ’We mogen de huidige problematiek niet doorschuiven naar de volgende generaties, maar dan moeten we nu anders durven denken én vooral samen doen.’

Bekijk in PDF het artikel in Het Financieele Dagblad

Bron: tekst FD: Féline van der Linden, foto: Ingmar Timmer

Terug naar nieuws