Produceren

Elke productiepartner heeft zijn talent! Daarom juist werkt Renewbuilding samen met een team van vaste productiepartners, die elk hun specialisme hebben. Dit doen we simpelweg omdat voor circulaire casco’s en bijvoorbeeld CLT-constructies andere expertise nodig is. CLT staat voor cross-laminated timber ofwel kruislaaghout. Onze productiepartners kijken elk kritisch naar de gehele totstandkoming van het product. Ze kijken naar de toepassing van duurzame materialen in de constructies, elementen en casco’s en letten daarbij op een duurzaam productieproces. Denk daarbij aan de energiezuinigheid van de productieomgeving, het hergebruik van restmateriaal en het aantal transportbewegingen.

Op de productielocaties wordt gewerkt met de meest geavanceerde apparatuur. De CNC (computer numerical control)-machines werken met een nauwkeurigheid van een honderdste van een millimeter. Door machinaal afkorten en het merken van elk uniek onderdeel, wordt de foutkans geminimaliseerd. In een keer goed dus!

Hout als basis

Hout vormt de basis van onze Green Structures. De oplossing ligt immers in de natuur. Die is al 4,5 miljard jaar zorgvuldig geëngineerd, dus waarom zouden we die niet als uitgangspunt nemen? Hout heeft vele voordelen, zoals:

  • Hout heeft een schone uitstraling, geen ongezonde dampen.
  • Houten woningen zorgen voor opslag van CO2.
  • Nieuwe bomen nemen CO2 op (duurzame bosbouw).
  • Geen producten nodig die veel CO2 produceren.
  • Houtbouw is ademend/damp-open.
  • Hout is relatief licht: lichte machines en lichter funderen.
  • Hout is uitermate geschikt voor aardbevingsbestendig bouwen.
  • Voldoet aan de gestelde eisen qua brandwerendheid, etc.
  • Eén van de beste geluidsisolerende materialen in de markt.

Casco-elementen registreren

Renewbuilding wil elk element van het casco registreren. Zo blijft het materiaal traceerbaar en belangrijker nog: van waarde. Wij moeten opschrijven in plaats van afschrijven, zoals Thomas Rau dat zo treffend verwoordt. Rau is ondernemer, architect, innovator en visionair en laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Precies de gedachte van Renewbuilding. Door de registratie van materialen in de Green Structures maken we samen met u circulair bouwen aantoonbaar.

Meer weten over onze unieke groene productie?

Neem contact op
Wij bouwen aan een groene wereld