De Nederlandse branchevereniging voor de Timmerindustrie is een voorstander voor bouwen met hout. Hout is schoon en houten woningen slaan CO2 op. Maar hoeveel is dit dan! Op haar website heeft de NvbT een handige rekenmodule.

De NBvT-rekenmodule CO2-opslag in hout geeft een goede, realistische weergave van de hoeveelheid vastgelegde CO2, maar is geen wetenschappelijk document. Het is een praktische uitwerking om de markt in te laten zien dat hout netto CO2 vastlegt. Dit in tegenstelling tot de meeste andere bouwmaterialen. Tijdens de groei slaan bomen CO2 op. Deze CO2-opslag blijft van toepassing zolang het hout als product wordt gebruikt.

Met de CO2 NBvT-rekenmodule berekent u in twee stappen hoeveel CO2 is vastgelegd in uw houtproducten. Ook als uw producten uit meer dan één houtsoort bestaan. Ook is rekening gehouden met hout(vezels) in verschillende soorten plaatmateriaal.

Door op het vakje een houtsoort/plaatmateriaal te kiezen en daarbij de kubieke meters hout in te voeren wordt de opgeslagen hoeveelheid CO2 berekend. Wanneer er meerdere houtsoorten worden gebruikt in één product kunt u meerdere houtsoorten/plaatmaterialen invoeren. U moet hier uw bruto houtmaten en bruto hoeveelheden hout invoeren.

Terug naar nieuws