Het kabinet trekt tussen 2021 en 2030 een miljard euro extra uit om de bouw uit het slop te trekken. Doel is een schonere bouw en minder stikstofuitstoot. De investering volgt op een uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid vorig jaar.

Een half miljard van het geld gaat naar schonere vrachtwagens en machines, melden ingewijden na berichtgeving door verschillende media. De andere helft van het bedrag blijft nog even op de plank liggen. Dit kan voor de bouw of andere stikstofmaatregelen worden ingezet.

Natuurgebieden

Een uitspraak van de Raad van State vorig jaar zorgt ervoor dat milieuvergunningen voor bijvoorbeeld de bouw niet verleend kunnen worden, omdat de stikstofuitstoot te hoog is, en de stikstofneerslag gevoelige natuurgebieden beschadigt. Het Nederlandse beleid was in strijd met Europese regels hierover. Daarom trok Schouten eerder al vijf miljard euro uit: twee miljard om de stikstofuitstoot door de landbouw, industrie en bijvoorbeeld scheepvaart te verlagen, en drie miljard om de speciale natuurgebieden te versterken.

Schonere bouw

Daar bovenop komt nu dus geld voor een schonere bouw. Dat is voor het kabinet belangrijk, omdat het gebrek aan woningen een van de meest prangende politieke dossiers is. De uitstoot van woningbouw is bovendien slechts tijdelijk. Voor groene energieprojecten geldt zelfs dat de aanleg ervan dan wel vervuilend is, maar het project zelf juist bijdraagt aan bijvoorbeeld de energietransitie, als het er eenmaal staat. Het kabinet gaat snel om tafel met de bouwsector om de maatregelen te bespreken.

(bron: ANP)

Terug naar nieuws