Renewbuilding onderschrijft het Manifest ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’. Het is een oproep aan beleidsmakers om te zorgen voor rekenmethodieken die het belangrijkste doel, namelijk CO2-emissie beperken, meenemen.

Wim-Heerke Spronk, algemeen directeur van Renewbuilding ondertekende ook het manifest, dat op initiatief van VORM, een landelijk opererende ontwikkelaar en bouwer, gemaakt is. ‘Het gaat erom het gebruik van emissie-vriendelijke materialen te bevorderen’, aldus Spronk. ‘In de huidige methodiek wordt CO2-opslag door gebruik van biomaterialen niet goed meegewogen in de MKI/MPG berekening.’

Driedubbele milieuwinst

Spronk: ‘CO2-opslag van hout, zo wordt in de MKI/MPG berekening gesteld, heeft een tijdelijk karakter. Wij denken echter dat biomaterialen wel tot een eeuw CO2-uitstoot beperken. Er is driedubbele winst te behalen. Ik zal dit toelichten: door het bouwen met biomaterialen wordt CO2 uit de lucht gehaald en voor langere tijd opgeslagen. Daarnaast is er geen sprake van uitstoot door de productie van een fossiel alternatief. En ten derde zullen producten als houtsysteembouw en CLT (Cross Laminated Timber) in de praktijk worden hergebruikt in een volgend bouwobject. En dan hebben we het nog niet over het hergebruik als plaat- of isolatiemateriaal, waardoor hout nogmaals een nieuw leven krijgt. Tegen de tijd dat het dan ingezet wordt als brandstof voor een energiecentrale zijn we al snel 100 jaar verder. Als CO2-opslag wordt meegewogen in de MPG berekening, is het zelfs mogelijk om ‘MPG-negatief’ te gaan bouwen.’

Biomaterialen waar het kan

Meerdere grote partijen uit de bouwbranche ondertekenden het manifest. Zij vinden de klimaatopgave te urgent om als sector te vertragen door industriële belangen, hoe goed ze die belangen ook begrijpen. Spronk: ‘Als marktpartijen vragen wij aan de politiek en beleidsmakers CO2-opslag mee te nemen in de huidige instrumenten die gebruikt worden voor de MPG-berekening. Zo ontstaat een eerlijk speelveld voor biobased materialen. Renewbuilding helpt graag mee om sneller een verduurzamingsslag te kunnen maken. We sluiten ons aan bij het principe ‘beton waar biomaterialen nog niet kunnen, biomaterialen waar het nu gewoon kan’.’

KIik hier om het hele manifest ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’ te lezen.

Terug naar nieuws