Missie

Renewbuilding staat voor een nieuwe manier van bouwen. We bieden de bouwsector (nationaal en internationaal) de mogelijkheid om circulair en/of biobased gebouwen te ontwikkelen. Onze prefab bouwmethodes zijn gebaseerd op hout. Alle door ons gebruikte bouwmaterialen vormen grondstoffen voor nieuwe bruikbare materialen.

Visie

We willen de bouwketen CO2-neutraal maken. We dragen daarmee bij aan een groene, circulaire wereld.

Kwaliteit

Renewbuilding gebruikt als basis voor zijn kwaliteitsdenken ISO 9001 en de BIM werkmethodiek. Ons productieproces is ISO 9001-gecertificeerd. ISO stelt internationaal eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het BIM-model (3D Bouw Informatie Model) bevat alle informatie over het gebouw. Het dient als betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van een woning of utiliteitsproject. We registreren dus van meet af aan alle materialen in onze producten. De modules krijgen een chip mee, waardoor deze altijd traceerbaar zijn. Zo wordt circulair werken echt werkelijkheid. We kunnen dat als producent ook aantonen!

KOMO-certificering

Renewbuilding is als enige montagedienst KOMO-gecertificeerd. KOMO staat voor objectief vastgestelde kwaliteit voor bouw en infra. Renewbuilding is daarbij PEFC™- en FSC-gecertificeerd. Dat geeft aan dat wij duurzaam en sociaal bosbeheer serieus nemen en ook stimuleren. PEFC™ is een wereldwijd gedeponeerd handelsmerk voor duurzaam bosbeheren, ondernemen & inkopen. Ook FSC (Forest Stewardship Council) staat voor duurzaam en sociaal bosbeheer.

Verder dan het Bouwbesluit

We gaan daarmee verder dan wat het Bouwbesluit voorschrijft. Wij vinden een goede procesbeschrijving en kwaliteitsbewaking in en buiten de fabriek belangrijk. We kunnen zo samen met onze partners continu werken aan procesoptimalisatie. Bijvoorbeeld door AFAS-software te combineren met STA-software. Daarmee creëer je een optimale combinatie tussen administratieve processen en uitvoeringsprocessen in de bouw. Goede dataregistratie (BIG) en hiermee calculeren en engineeren zal de kwaliteit verbeteren. Dit heeft direct een lagere doorlooptijd en kostprijs tot gevolg. Tenslotte benadrukken we dat de door ons te ontwerpen en te produceren ecologische casco’s voldoen aan de eisen van BENG. BENG (bijna-energieneutrale gebouwen) omvat de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland. Alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf januari 2021 voldoen aan de BENG-eisen.

Wij bouwen aan een groene wereld